HỖ TRỢ VỀ KỸ THUẬT

0252.3636 333

0252.2210 718

Giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi đợt thi Ban Tổ chức sẽ trao 16 giải thưởng cá nhân, gồm: 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba và 10 Giải khuyến khích. Thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể như sau:

- 01 Giải Nhất, trị giá: 3.000.000 đồng

- 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng

- 03 Giải ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng

- 10 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng

2. Thời gian thông báo và trao giải thưởng Cuộc thi

Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả cuối cùng của từng đợt thi. Ban Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết Cuộc thi, trao giải thưởng bằng hình thức phù hợp và phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Cuộc thi, dự kiến trong Quý 3/2023.